Ceremoniál ocenenia Inkwell Awards 2017, ktorý sa uskutoční v mediálnom vydaní Heroes Con